GUANGDONG ZHONGQIAO HARDWARE & ELECTRICAL APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD.

Ray trượt bi ngăn kéo 3501

Ray trượt bi ngăn kéo 3501

Thông số

Mục

Ray trượt bi ngăn kéo 3501

Năng lực chịu tải

35kg

Độ dày

0.9mm*0.9mm*1.1mm

Kiểu

Thanh trượt trong và ngoài tháo rời được

Bộ phận chịu tải

Bi trượt

Đặc tính

Mở toàn ngăn kéo, 3 phần

Chiều rộng

35mmThông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
    1. Ray trượt bi ngăn kéo 3503
    2. Ray trượt bi ngăn kéo 3503 Thông số Mục Ray trượt bi ngăn kéo 3503 Năng lực chịu tải 35kg Độ dày 0.9mm*0.9mm*1.1mm Kiểu Thanh trượt trong và ngoài tháo rời được Bộ phận chịu tải Bi trượt Đặc tính Mở toàn ngăn kéo, 3 phần
    1. Ray trượt bi 4503
    2. Ray trượt bi 4503 Thông số Mục Ray trượt bi 4503 Năng lực chịu tải 45kg Độ dày 0.9mm*0.9mm*1.1mm / 1.0mm*1.0mm*1.2mm / 1.2mm*1.2mm*1.5mm Kiểu Thanh trượt trong và ngoài tháo rời được Bộ phận chịu tải Bi trượt Đặc tính Mở toàn ngăn kéo, 3 phần