Ray trượt bi ngăn kéo 3501

Ray trượt bi ngăn kéo 3501Ray trượt bi ngănkéo 3501

Thôngsố

Mục

Ray trượt bi ngăn kéo 3501

Năng lực chịu tải

35kg

Độ dày

0.9mm*0.9mm*1.1mm

Kiểu

Thanh trượt trong và ngoài tháo rời được

Bộ phận chịu tải

Bi trượt

Đặc tính

Mở toàn ngăn kéo, 3 phần

Chiều rộng

35mmThông tin phản hồi